Zemědělství a emise skleníkových plynů

DSC_0018

Zemědělství není jen obětí klimatické změny. Pokud ji skutečně způsobují emise skleníkových plynů, pak je nutné připomenout, že samo k nim přispívá. Produkuje zejména dva plyny s poměrně silným skleníkovým efektem. Zaprvé je to metan uvolňující se při trávicích procesech zvířat, zejména přežvýkavců, a dále ze skladovaného hnoje. Druhým skleníkovým plynem je oxid dusný z organických a minerálních dusíkatých hnojiv. Kromě toho při řadě činností vzniká i v zemědělství oxid uhličitý. Předpokládá se, že celkem devět procent emisí skleníkových plynů pochází v unii ze zemědělství (v roce 1990 to bylo 11 %). Pokles emisí skleníkových plynů v zemědělství je možné připsat snížení počtu chovaných zvířat, zlepšení aplikace hnojiv a také způsobů nakládání s hnojem. Toho se dosáhlo pomocí plnění podmínek legislativy vztahující se k životnímu prostředí prostřednictvím cross compliance a aplikací opatření podporovaných z programu rozvoje venkova. Jde o podporu modernizace farem, produkce bioplynu, poradenských služeb apod.

Možná příprava na klimatické změny

I na klimatické změny je možné se předem připravit. Jde například o vhodné střídání plodin tak, aby se co nejvíce využila dostupná vláha, přizpůsobení doby setí teplotním a srážkovým podmínkách, používání odrůd rostlin, které jsou na změnu klimatu lépe přizpůsobené, výsadbu živých plotů nebo drobných lesíků na orné půdě, které snižují ztráty vody a působí jako větrolamy, apod.

Bookmark the permalink.

61 Comments

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>